Blog

Hier deel ik inspirerende inzichten over talent matching voor bedrijven, selectiebureaus en medewerkers. Ontdek wat talent matching voor jou kan betekenen!

Werknemersbetrokkenheid: alleen succesvol in twee richtingen

2020/03/06

Werknemersbetrokkenheid, een woord dat vlot over de tongen rolt maar heel wat minder vlot aangepakt wordt. Daardoor vloeit er waardevol talent weg en bekruipt de stressepidemie genadeloos de werkvloer.

Terug

Meer dan 75% plezier = 3x meer vertier

Wist je dat...
 • werknemers die voor minstens 75% van de tijd plezier halen uit hun job drie maal meer succesvol kunnen zijn dan andere medewerkers ? 
 • je door een open en constructief gesprek aan te gaan met je werknemers je vaak al vijf stappen voor bent op andere werkgevers ? 
 • een goede aanpak ook de bedrijfscultuur ten goede komt ?
De vraag is: Wie is verantwoordelijkheid voor wat ?

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Bij motivatie- en engagementsmetingen wordt er veelal gekeken naar de bijdrage van de werkgevers: wat doen de werkgevers om hun werknemers gemotiveerd en betrokken te houden ? En dat is zeker een belangrijke factor.

Maar hoe zit het met de bijdrage van de werknemers ? Wat doen jullie werknemers om bij te dragen aan hun eigen werkgeluk ?

Werknemersbetrokkenheid is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin zowel werkgevers als werknemers een belangrijke rol spelen.

De vraag is: Waar staan jullie vandaag ?

Meten is weten

Willen jullie zicht krijgen op waar jullie vandaag staan in deze gedeelde verantwoordelijkheid, dan zijn dit alvast enkele vragen die jullie je als werkgever kunnen stellen: 

 • Wat hebben jullie medewerkers nodig om zich gemotiveerd en betrokken te voelen op het werk ?
 • Wat willen jullie werknemers zelf bijdragen om deze verwachtingen ingevuld te krijgen ?
 • In hoeverre formuleren jullie vandaag een antwoord op deze verwachtingen ?
 • En niet onbelangrijk, in welke mate zijn deze verwachtingen in lijn met jullie bedrijfsdoelen ?

Dit zijn slechts enkele vragen waar heel wat werkgevers geen antwoord op kunnen formuleren. Kunnen jullie dat wel, dan horen jullie ongetwijfeld bij de 'happy few' onder de werkgevers die weinig ziekteverzuim en nog minder verloop hebben onder hun getalenteerde werknemers.

Het resultaat van onwetendheid is rampzalig


Kunnen jullie niet meteen een antwoord formuleren op enkele of op alle vragen, dan is die onwetendheid ronduit onrustbarend. Het resultaat kan zijn:
 • Getalenteerde werknemers verlaten jullie bedrijf. Anderen blijven. 
 • Ziekteverzuim is een constante. 
 • Gemotiveerde werknemers gaan stevig in het rood en raken opgebrand. 
 • Jullie teams komen onder druk te staan. 
 • Jullie klanten zullen het geweten hebben! En jullie cijfers ook.

Kort door de bocht ? Misschien wel. Maar misschien ook niet. Jullie zullen het niet weten als jullie niet aan de slag gaan met het engagement van jullie werknemers. Doen jullie dat wel, dan zullen jullie er zeker de vruchten van plukken. En jullie medewerkers ook. En dus ook jullie klanten.
Werknemersbetrokkenheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel werknemers als werkgevers moeten hierin bijdragen. Zolang dit niet gebeurt, vloeit er waardevol talent weg en doet de stressepidemie zijn opmars.

Hoe meet je die gedeelde verantwoordelijkheid ?

In een volgend bericht bespreek ik meer in detail hoe een gedegen engagementsstudie er zou moeten uitzien en wat ze zou moeten meten om een duidelijk zicht te geven op de gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werknemers als werkgevers. Daarnaast licht ik toe met welke factoren jullie rekening moeten houden wanneer jullie trachten het engagement van jullie werknemers te verhogen.

Aan de slag gaan met engagement

Willen jullie u nu al aan de slag gaan met het engagement van jullie werknemers ?
Bel me of mail me voor een vrijblijvend gesprek.

Deel dit op

Dit is een tip van Els Liesenborgs

Gepassioneerd door talent matching, die magische match tussen talent en werk. En enthousiast over de win-win-win voor bedrijven, medewerkers én selectiebureaus.

Blijf op de hoogte

Zelf-aan-de-slag tips over talent matching voor bedrijven, selectiebureaus en medewerkers, 1x per maand in je mailbox? Schrijf je hier in.

Ik bewaar de info die je me doorstuurt tijdelijk en met respect voor je privacy. Meer info.